"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

שאלות חזרה א'קלט-א'קמ
1. רשום מה אתה הולך לעשות כדי להפסיק לעשות את הדברים המיותרים שעשית עד היום. (שאלה ב' מיום ג'(
2. מהי הבחי' הקשורה לכל הקליפות והסיגים בכל מקום שהוא?
3. מה ההבדל בין סיגים לקליפות?
4. כיצד יש קליפות אם הן דבר מת?
5. מתי יבולעו הקליפות לנצח?
6. מדוע הוד יסוד ומל' לא יצאו בסוד דם לידה?
7. אם מהדם שיצא בלידה עדיין יבוררו בחי' מבוררות, א"כ מה שונה בינו לבין הוד?
8. מדוע קורא לכלים דחב"ד בשם חג"ת במצב העיבור דז"א?
9. מהי הכוונה שמדובר כאן במל' דז"א, ומה תפקידה?
10. הסבר את המושג ג' גו ג', ומדוע לא ג' גו ג' גו ג'?
11. מדוע צריך ז"א יניקה, ומדוע כ"ד חודש?
12. האם הנוק' דז"א (ובעקבותיה הנוק' הנפרדת), יתבררו ע"י היניקה, אם לא מתי כן יתבררו?
13. להתכונן במרץ, חשק, גיל ובשמחה למבחן חלק י"ב, מתחילתו עד אות מ"ז (כולל).