"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

שאלות חזרה ד-ו
1. על מה מצביע הכתוב "וירא אליו ה'"? ולא מזכיר את השם אברהם?
2. מיהו היושב פתח האהל?
3. מי הם שלשת האנשים שנצבים עליו ועל מי הם ניצבים? וכיצד זה נוגע לעבודת הנפש של האדם?
4. מתי המלכות היא רגל רביעית לכסא ומתי היא כסא אל האבות?
5. מדוע דוד המלך היה צריך למלוך שבע שנים בחברון טרם ימלוך על כל ישראל? מה הן ב' מדרגות מלכות אלו ומדוע ב' נצרכות?