"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

שאלות חזרה קמה-קמז
1. מה ההבדל בין בן חורין לבין חירות? ומדוע זו זכות יותר גדולה להיות בן חורין?
2. מה ההבדל בין ארץ שמלכה בן חורין לבין ארץ שמלכה נער? כיצד זה נוגע לחייך האישיים?
3. מי נקרא ידיד ומדוע? מה ההבדל בינו לבין רע?
4. מדוע אברהם לא קיבל אות י' שהיא מתאימה לזכר, וקיבל אות ה' להשלמתו כדי להוליד את יצחק?
5. כיצד יצחק שהוא קו שמאל נולד מאברהם שהוא קו ימין?