"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

קלט-קמא
1. אילו מילים צריך להגיד בברית ומדוע הן חשובות ומי צריך לאמרן?
2. מדוע תחילה יבקש אדם רחמים על עצמו ואח"כ על חברו?
3. למה מקביל קרבן של ברית מילה?
4. באיזה תנאי אפשר ונכון לעשות ברית לגר? מה יקרה אם עשה ברית בלי התנאים האלה?