"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams
א'עט-א'פ
1. במה שונה צלם דקטנות מצלם דגדלות ועיבור ומדוע?
2. מה גורם לשינויי זיווגים באו"א וישסו"ת לצורך ז"א?
3. מהו המושג מוחין והיכן משתמשים בו בהשאלה? אגב כך הסבר אילו ב' מיני צלם יש באדם?