"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams
קל-קלב
1. מדוע הסכים רבי אבא להישאר אצל המארח? מה ענין בקשת אישתו של המארח?
2. מה אנו לומדים על ברית יצחק עד כה מהמאמר?
3. רשם בקצרה את דברו של הדובר הראשון. וכן של השני וכן של השלישי.
4. מהו צור שאיתו עשתה ציפורה ברית לבנה? ומדוע בכך הצילה את משה?
5. מדוע נצרך יהושע למול את עם ישראל לפני כניסה לארץ?
6. מה התוצאה של מי ששומר את הברית ומה התוצאה להפך?