"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams
קכד-קכו
1. כיצד מוסבר הענין שמי שעוסק בחצות לילה בתורה יש לו חיים לעולם הבא? והרי המוחין נמשכים מישסו"ת שיש לו זיווג לא תדיר.
2. מדוע עסק התורה בחצות לילה חשוב ומתקן את כל הפגמים?
3. מיהו הנקרא חצות לילה ומדוע?
4. מה היתה התוספת של הינוקא בענין חצות לילה לעומת הנאמר קודם?
5. מה הטעם שכתוב "ועמך כולם צדיקים" מהו התנאי המוכרח כיצד הוא מתקיים וכיצד אתה מקיימו?