"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams
קטו-קיז
1. מהו "ואל זועם בכל יום"?
2. מדוע נקראת הנוקבא בשם מחזה?
3. מה ההבדל בין מדרגה של המראה לפני החטא ואחרי החטא?
4. מה ההבדל בין בלעם לאברהם ומדוע?