דף היומי בזוהר הקדוש, פרשת לך לך, עמודים קט"ו – קי"ז, י"ד חשוון תשע"ה

אומר הזוהר הקדוש שיש הבדל בין מצבו של אברהם אבינו לפני שנימול לבין מצבו שנימול.
כאשר אברהם אבינו נימול הוא ייצר קשר יותר חזק עם השכינה הקדושה.
בברית מוציאים את קליפת העורלה. קליפת העורלה היא ה"בעל מנת לקבל" של האדם. כלומר שפועל בשביל אנוכיותו. הדרך לתיקון היא לאט לאט ממטה למעלה, אבל אם באים לקבל את כל האור ממעלה למטה אז נופלים.

אברהם אבינו כשנכנס בברית – מתחיל יותר ויותר להסתכל מצד הכלל ולא מצד הפרטים.
אומר לנו הזוהר הקדוש שבשביל אברהם נברא העולם. המידה שלו, של החסד, היא זו שמחזיקה את העולם.