"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

א'נט-א'ס
1. מדוע צריכה תבונה לבוא למצב הקטנות בעת הלידה?
2. מדוע חוזרת התבונה לגדלות לאחר הלידה ובמה שונה חזרה זו מהקטן שגדל?
3. למה דומה היחס בין הקטנות לגדלות של התבונה ביחס בין או"א לישסו"ת ובמה הוא שונה?