דף היומי בזוהר הקודש, פרשת לך לך עמודים ק"ג – ק"ה, י' חשוון תשע"ה

החופש של האדם – מאפשר לו להיות שותף.
כאשר אדם מתנהג כבהמה – אין לו חופש.
כאשר אדם מקריב בהמה – הוא מקריב את צד הבהמה שבו בשביל הקשר לה'.
אבל אם אוכל את הבשר בשביל התאווה – פוגם ומגדיל את הגאוה.
אבל אם אוכל את הבשר בשביל לתקן, בשביל הקשר לבורא – מתקן.

עליית וקוץ בה. אוכל בטהרה – מתקן, לא אוכל – לא מתקן, אוכל בתאווה – מקלקל…

אם פועלים את התאוה בשביל הביחד, בשביל האהבה – הרי שהיא באה לסיפוק אישי ואז היא אסורה.

אם אין לאדם תאוה – אין לו עם מה לבוא לקשר.
כאשר אדם יכול לאכול, יכול להשתמש בתאוה, בשביל הקדושה – זה חשוב מאד, זה מתקן את חטא אדם הראשון. אבל אם לא – אז אסור.

רבי חייא ורבי חגאי הלכו אל רבי אלעזר. הגיעו לשער וחיכו. הם היו בבחינת מדרגת נשמה, ורצו להיכנס למדרגת חכמה שזאת המדרגה של רבי אלעזר. רמז להם רבי אלעזר על דוד המלך, שהוא כנגד הנוקבא, המלכות, שדווקא על ידי המלכות יכול להיות תענוג, ואם רוצים להשיג את מדרגת החכמה צריך תענוג. כמו שאמרנו מקודם – צריך להשתמש בתאוה – בשביל הקדושה.

עד כאן… זה רק טיפה קטנה מהשיעור… כדאי לשמוע את השיעור עצמו…