"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams
א'נה-א'נו
1. מדוע יסוד נקרא חלל הפורח באויר?
2. מתי או"א נכללים לפרצוף אחד ומתי הם ב' פרצופים?
3. מהו בחינת צלם?
4. מהו בחינת אחוריים דעליון ומדוע הוא נותנם לתחתון? הבא דוגמא?