"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

1. מהו תכלית הדינים?
2. מה ההבדל בין שמות אלוקים לשם הוי"ה וכיצד משפיעים הם על התפתחות הז"א לשלביה?
3. מהו היחס של שמות אלוקים להוי"ה בעי"מ ולבית המקדש?
4. אילו ג' בחינות נמצאו במוחין וכיצד הם קשורים לעולם הנקודים?