1. כיצד מסביר את המחלוקת בדבר הכתוב שבעיבור א' הוא בסוד ו"ק, שבהתפשטותו יש רק ו' קצוות גמורים, ובעיבור ב' התגלה בו ג"ר ואז הוא שלם ב-י' ספירות גמורות? והרי למדנו בספר היצירה עשר ולא תשע, עשר ולא אחת עשרה.
2. מאיזה גיל נפשי מתחיל ישוב הדעת של האדם?
3. מדוע נחשב הקטן שהוא אכזרי ובעל חימה יתירה וכעס הרבה?
4. מדוע אנו משתמשים במושג מוחין לקטן? כיצד צריכים להבין מושג זה? שהרי מוחין זה רחמים וקטן הוא אכזרי ובעל דינים.
5. הגדר ג' מצבים בחייך שבהם אתה מתנהג כקטן, כזקן, כעתיק. מה הינך מתכון לעשות כדי לעלות במוסלול חייך בהיותך קטן עד להיותך עתיק?