דף היומי בזוהר הקדוש פרשת לך לך עמודים פ"ח – צ'. ג' חשוון תשע"ה.

למדנו על אברהם ומלכי צדק, וכן על ברכתו של מלכי צדק את אברהם לאחר מלחמת אברהם עם ארבעת המלאכים.
למדנו שהברכה נועדה לקשר אותנו לנותן המתנה. יש חוק שקטן מתבטל בפני גדול, ואם אני מגדיל את הבורא בעיניי אז אני עולה יחד איתו (בתוכי).

היום אנו ממשיכים במאמר זה.
השכינה היא המקום המחבר בין עליונים לתחתונים. השאיפה שלנו לעולם לא יכולה להיות הבורא בעצמו, אלא רק מקום הקשר בין הבורא לנברא, שזה נקרא השכינה הקדושה.

אנו נמצאים בעולם הזה, ולרוב בני אדם אין את הקשר לעולמות עליונים, אבל יש עולמות עליונים ולאט לאט צריך להתקשר אליהם.

הרשעים בעולם – אם רוצים לתקן אותם צריך למחות את הפשעים. מה אכפת לנו מהרשעים? למה להפריע להם? משום שהרשעים פוגמים בעולם כולו ולא רק בעצמם. כאשר נמצאים צדיקים בעולם אז הם מושכים ברכות לכל העולם, והרשעים מונעים את הברכות ומורידים את העולם. עניין זה דומה למשל של האדם הקודח בחדרו בספינה, ומובן לכל שאינו פוגם רק בחלקו אלא פוגם בכלל כולו.

אדם צריך לקבל על עצמו שיש קשר בין עליונים לתחתונים. ראוי שאדם יעשה פעולות מלמטה שישפיעו על העולמות העליונים. כל מעשיו של האדם משפיעים מאד ואינם שוים לריק.

זהו רק תמצות קצר מהשיעור הנפלא – כדאי לשמוע את השיעור.