1. מהן ב' מיני ההתכללות וכיצד משפיע כל אחד מהם?
2. מהן ב' השמועות מתוך ה-ג' שישנן? פרט כל אחת מהן, והדגש את ההבדל העקרוני בין א' ל-ב'.
3. מה ההבדל בעשיית הראש בשמועה ה-ב' במצב העיבור שהוא בכח למצב הז"א בפועל ומדוע קיים הבדל זה?
4. מדוע אין מחשיב המלכות בשמועה ה-ב'? בעוד שבשמועה ה-א' נעשית המלכות משליש תחתון דהוד?
5. מדוע בשמועה ה-ב' מחשיב בחינת דעת ואינו מחשיב כתר? ואילו בשמועה ה-א' הפוך, דהיינו מחשיב כתר ולא מחשיב דעת.