שאלות חזרה מ-מב
1. מהו התיקון במושג "אחותי את" שאומר הצדיק לשכינה הקדושה?
2. מיהו אבימלך ובמה הוא מאמן את יצחק?
3. מהי הסתכלות בעד החלון ומהיכן אנו למדים זה בתע"ס?
4. באיזה מקום נפשי על האדם לומר לשכינה הקדושה "אחותי את" ומדוע?

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams