שאלות חזרה תולדות מו-מח
1. מה נאמר על כל המסתכל בבור המתכלל עם מוצא המים?
2. מהי עבודת האבות ומה זה אומר לכל אחד מאיתנו?
3. כיצד נקראת הבאר הראשונה שחפר יצחק על מה היא מצביעה ומדוע?
4. כיצד נקראת הבאר השניה שחפר יצחק על מה היא מצביעה ומדוע?
5. כיצד נקראת הבאר השלישית שחפר יצחק על מה היא מצביעה ומדוע?
6. מדוע קורא את הבאר השלישית על שם הבינה?
7. מהו הסוד שכותב רשב"י באות קיב על הפסוק "חכמות בחוץ תרונה ברחובות תתן קולה"?

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams