שאלות חזרה בזהר נח-ס
1. מי הם בגדי נמרוד שאותם לקח עשו?
2. מדוע אם בגדי נמרוד שעברו לעשו קל לצוד ציד (להרגשת האדם)? מהו מבחינה נפשית? הבא שלש דוגמאות.
3. מדוע כאשר עשו לבש בגדים אלו לא העלו ריח ועוד כשיעקב לבשם כן העלו ריח?
4. במה דומה יעקב לדיוקנו של אדה"ר ובמה שונה הוא ממנו?
5. מהי הבחינה שלא הכיר יצחק ביעקב ומדוע חייב שלא יכירה?
6. מה היה פחדו של יעקב כשבא לקבל הברכות? היכן אתה פוגש זאת בחייך?
7. מהי שפת השקר של הנחש הנוגעת לבגדי עשו?

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams