שאלות חזרה בזהר תולדות סד-סו
1. מה ההבדל בין כפוף לעבד? ששתי בחינות אלו יש לאומות כלפי עם ישראל. ומה הן בנפש האדם?
2. מדוע כתוב "הוי" ולא יהיה או תהיה? על איזה תיקון זה מצביע ומדוע הוא הכרחי?
3. כיצד צ"ב שעל ידו קונים את האמונה מכניע את כל השונאים?
4. מדוע רוצה יצחק לברך את עשו?
5. מי מושך אור גדול יותר ומדוע? עשו או יעקב?
6. מהו המצב שיש פחד שצדיק יכין ורשע ילבש? הן מצד הקשר בין בורא לנברא, הן בקשר בין הגוף לנשמה והן בקשר בין התלמיד לרבו.

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams