שאלות חזרה תולדות סז-סט
1. ערוך טבלת השוואה בין הברכות של יעקב לעונש של אדה"ר בעקבות החטא.
2. מה שאלתו של רבי חזקיה באות קמ"ט ומה תשובת רשב"י בענין זה?
3. מה ההבדל בין שמים וארץ עליונים ושמים וארץ תחתונים?
4. מהי תשובת רבי אלעזר לרבי יוסי בן רבי שמעון בן לקוניא על שאלתו, למה לא נתקיימו הברכות שברך יצחק את יעקב והברכות שברך יצחק את עשו התקיימו כולן?

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams