1. מה מתאר המשפט: "ויאמר מי איפוא"?
2. מה נגרם ליעקב כתוצאה מזה שגרם לחרדתו של יצחק, אף שלא היה אשם?
3. מה גרם לרעות לישראל ומדוע?
4. על מה מורה המילה: "זה" כמו שכתוב בפסוק: "ויעקבני זה פעמים"? היכן מצאנו כפילות נוספות של המילים במובאות נוספות?
5. במה בירך יצחק את עשיו ומדוע?
"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams