1. מדוע לא קבל יעקב את הברכות מיד, ודחה אותם לעתיד לבוא – מהו מבחינה פנימית?
2. מהי ההבטחה של הקב"ה ליעקב "כי הנני מושיעך מרחוק"?
3. לשם מה דהיינו מהי התכלית של מעשיו של הקב"ה בארץ, ומה אנו צריכים ללמוד על דרך עבודתנו בעולם ( אות קפט).
4. לשם מה נועדו ב' השיעירים שישראל מקריבים ביום הכיפורים וכן ב' השעירים שהביא יעקב לאביו?
5. מדוע התיקון של חטא אדם וחוה שהיו איש ואישה מגיע ע"י רבקה ויעקב שהם אם ובנה?
6. מהו הפירוש של יעקב שהוא איש תם?

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams