הבא עצמך לאמונתך

הבא עצמך לאמונתך

עדיף לחפש את הודאי, גם אם לא בטוח שנצליח להשיגו, מאשר להישאר במקום, שבאופן ודאי לא תושג בו האמת.

עדיף לחפש את הודאי, גם אם לא בטוח שנצליח להשיגו, מאשר להישאר במקום, שבאופן ודאי לא תושג בו האמת.

אפשר להגיע לשלמות

אפשר להגיע לשלמות

הגשמיות היא רק סימן ולא סיבה

הגשמיות היא רק סימן ולא סיבה

הבורא לא מתבלבל

הבורא לא מתבלבל

התחתון הוא רק מחצית מהעליון

התחתון הוא רק מחצית מהעליון

האדם לא נבחן לפי ירידותיו אלא לפי מה שיכול לעלות מהן

האדם לא נבחן לפי ירידותיו אלא לפי מה שיכול לעלות מהן

כל פרט כפוף לכלל בו הוא מצוי

כל פרט כפוף לכלל בו הוא מצוי

מי שנולד לאמא יהודיה זה רק סימן שיש לו נשמה של יהודי

מי שנולד לאמא יהודיה זה רק סימן שיש לו נשמה של יהודי

מי שנולד לאם יהודיה סימן שהוא יהודי דהיינו שיש לו נשמה של יהודי אך לא בגלל שהוא נולד לאם יהודיה הוא יהודי

מי שנולד לאם יהודיה סימן שהוא יהודי דהיינו שיש לו נשמה של יהודי אך לא בגלל שהוא נולד לאם יהודיה הוא יהודי

הזוהר לא מדבר על גשמיות

הזוהר לא מדבר על גשמיות

האם היה יציאת מצרים מבחינה גשמית? מה זה משנה

האם היה יציאת מצרים מבחינה גשמית? מה זה משנה

את האור אפשר לקבל רק בצורה

את האור אפשר לקבל רק בצורה

עדיף מלחמה על שלום מדומה

עדיף מלחמה על שלום מדומה

אסור לחונך להתייאש מהחניך

אסור לחונך להתייאש מהחניך

הבחירה היא לא הכרעת הדבר

הבחירה היא לא הכרעת הדבר

השם בורא מתיחד רק על החידוש

השם בורא מתיחד רק על החידוש

פעם הייתי כועס היום אני יהודי

פעם הייתי כועס היום אני יהודי

פעם הייתי כועס היום אני יהודי

פעם הייתי כועס היום אני יהודי

מי שלא לומד זוהר עלול להשתגע

מי שלא לומד זוהר עלול להשתגע

הגשמיות היא בבואה מעוותת של הרוחניות

הגשמיות היא בבואה מעוותת של הרוחניות

הגשמיות לא קיימת

הגשמיות לא קיימת

האפשרות לטעות שהיא כוח הבחירה נותנת את האפשרות לאהוב

האפשרות לטעות שהיא כוח הבחירה נותנת את האפשרות לאהוב

אין הספק נפתר אלא ע"י ריבוי הוודאים

המקום של הגשמיות הוא המקום הטוב ביותר להתאמן

המקום של הגשמיות הוא המקום הטוב ביותר להתאמן

כדי לחיות חוק רוחני צריך אווירה לא מספיק החלטה

כדי לחיות חוק רוחני צריך אווירה לא מספיק החלטה

אין שלמות בחיצוניות

אין שלמות בחיצוניות

כל פרט תורם לכלל כפי יכולתו, ומקבל מהכלל לפי צרכי תפקידו הזמני או השלם

כל פרט תורם לכלל כפי יכולתו, ומקבל מהכלל לפי צרכי תפקידו הזמני או השלם

אדם הנמצא במצב של חוסר תנועה מרגיש בשלמות, אבל נמצא בחסרון.
האדם הנמצא במצב של תנועה מרגיש בחסרון, אבל ביחס לאדם שבחוסר תנועה, נמצא בשלמות תהליכית

אדם הנמצא במצב של חוסר תנועה מרגיש בשלמות, אבל נמצא בחסרון.
האדם הנמצא במצב של תנועה מרגיש בחסרון, אבל ביחס לאדם שבחוסר תנועה, נמצא בשלמות תהליכית

בכל מקרה יש מעבר למקרה בכל מקרה

בכל מקרה יש מעבר למקרה בכל מקרה

תאמר לי ממה אתה נהנה ואומר לך מי אתה בפנימיותך

תאמר לי ממה אתה נהנה ואומר לך מי אתה בפנימיותך