שאלות חזרה
1. כיצד נתקנו מארי דיבבה ומארי דיללה ע"י תיקונים ב' ו-ג'?
2. מדוע לא די בתיקונים ה-ב' וה-ג' עד כדי שעלולים להתעורר שוב מארי דיבבה ומארי
3. לשם מה התיקונים ד' ו-ה' אם כבר עשינו כמוהם בתיקונים ה-ב' וה-ג'?

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams