שאלות חזרה א'תיא-אק'תיב
1. מהו התיקון לשארית נחלתו?
2. מדוע צריך לחזור לשפה התחתונה בתיקון הרביעי? והרי עלינו בתיקון ה-ב' מהשפה התחתונה לעילאה, אם כך לכאורה אנו עלולים לקלקל את התיקון.
3. הסבר את ההבדל בשמות בין תיקון ה-ד' וה-ה' שבתורה לאלו שבמיכה.
4. למה בתורה נקרא "אפיים" לשון רבים ובמיכה נקרא "לא החזיק לעד אפו" לשון יחיד ולא כתוב לשון אפיו לשון רבים?
5. הסבר מהו פתרון קונפליקט אמיתי עפ"י התיקונים הראשונים דדיקנא?

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams