שאלות חזרה חלק יג א'תיז-א'תיח
1. מדוע ב' התפוחין הקדישין שהם פנויים משערות שייכים לתיקונים של שערות דיקנא?
2. מה ההבדל בין הארת הפנים הקבועה להארת בהפנים הנובעת מהעלאת מ"ן בעקבות ו' התיקונים דשערות דיקנא?
3. הסבר את ב' השמות של התיקון השביעי דהיינו "ישוב ירחמנו" ו"אמת". על מה כל אחד מהם מורה?
4. מהי אמיתיות השגחתו של הבורא ית' וכיצד היא מתגלה לתחתונים בתיקון השביעי?
5. מה ההבדל בין ש"ע לשע"ה נהורין? מאיזה פסוק ניתן למוד הבדל זה?

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams