שאלות חזרה ויצא מו-מח
1. מדוע דוד המלך אומר מזמור ושירה לה' בבורחו מפני אבשלום – ב' טעמים?
2. מדוע משה ויעקב פגשו בבאר בעת שברחו ואילו דוד לא פגש בה בעת שברח?
3. מיהי האבן המונחת על הבאר אותה צריך לגול ומיהם העדרים שאותם צריך להשקות?
4. מדוע בהתאסף כל העדרים אפשרי לגול את האבן? אגב כך הסבר מהי תפילה?
5. מדוע משיבים את האבן על פי הבאר למקומה לאחר שמשקים את העדרים?
6. מהו הסימן הנפשי לכך שכאשר יושבים על הבאר ורואים שהמים עולים אזי סימן שאשתו תזדמן לו שם?
7. מדוע בסיפור יעקב מוזכרת הבאר 7 פעמים ואילו בסיפור על משה מוזכרת אך פעם אחת?
"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams