שאלות חזרה ויצא נב-נד
1. מי הם הנקראים שומרי משפט?
2. מדוע עסק התורה מציל ממות? והפוך המתרפה מתורה מזמין עליו מוות רוחני?
3. הסבר את הפסוק "התרפית ביום צרה צר כחכה".
4. מה ההבדל בין שליטת הגוף לשליטת הנשמה וכיצד זה קשור לימין ושמאל?
5. מדוע לא די בשליטת הימין הנותן חיים וחייב כדי שיהיה משפט צדק שההכרעה והתוצאה יהיו מ-ב' הקוים יחד?

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams