שאלות חזרה- זהר ויצא עמ' נה-נז
1. הסבר ב' טעמים מהו בכל עת יכול לעשות האדם צדקה וכיצד זה קשור לדרכי התורה?
2. מדוע מי שיוצא מארץ ישראל נמנעות הברכות ממנו ומהעולם?
3. כיצד יודע האדם שנזדמנה לו אשתו הן מבחינה פנימית והן מבחינה חיצונית?
4. כיצד נסביר את הסתירה בפסוקים שמחד יעקב נשא רגליו וילך ארצה בני קדם ומאידך לבן ומציאת רחל היתה בחרן? (על פי רבי אלעזר)
5. למה לא נזדמנה לו לאה בבאר והרי היא העמידה ליעקב את רוב השבטים?
"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams