שאלות חזרה ויצא סא-סג
1. מדוע יש תמיהה על כך שבנימין הוא צדיק הבא כל השקלא וטריא בענין זה?
2. מהי האפשרות הנוספת חוץ מעמידה בנסיון כדי להיות צדיק וכיצד אתה מגלה זאת ביהדות?
3. מה התירוץ לכך שלא היה די זמן לבנימין להוליד בנים ומה השלכת התירוץ?
4. מה אתה למד מכך שעבד בשביל רחל במחשבתו אבל העבודה היתה ללאה שהיא הנסתר?
5. מהיכן אנו למדים ששלמות הנסתר קודמת לשלמות הנגלה ועל פי זה כיצד יש להתייחס ללימוד הנגלה טרם לימוד הנסתר?

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams