שאלות חזרה חלק יג א'תלו-א'תלז
1. מדוע חלק יג מלמד אותנו את עינייני שערות דראש דא"א והרי עפ"י הסדר צריך היה ללמוד לכאורה את המוחין דז"א?
2. מהו שרש של כל השערות ומדוע?
3. כיצד ומדוע התחלקה הגלגלתא דא"א ל-ב' ראשים? מה טבען של כל אחד ולמה הם משמשים?
4. מהם ב' המרכיבים של חומר השערות דא"א?
5. כיצד ניתן לומר שהגיעו לא"א כלים מבי"ע והרי א"א מתקן את בחינת הכתר דנקודים שלא היתה בו שבירה.
6. מה ההבדל בין מותרי מוחא לבחינת מקיף חוזר?

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams