שאלות חזרה – לא-לג
1. מהו בחינת 400 כסף ששקל אברהם לעפרון?
2. מה הבדל בין ירושלים של מעלה לירושלים של מטה, ומדוע ירושלים של מטה לא תיתקן אלא בגמר תיקון?
3. הסבר מהו שכתוב על המלכות: "הייתה כאוניות סוחר ממרחק תביא לחמה".
4. מדוע קוברים את הגוף ולא שורפים אותו?
5. הסבר בהרחבה מהו: "ואל הבקר רץ אברהם". ולמה עונה התשובה שלאברהם לא היה שעון ושהוא לא היה בגובה של 1.82?
6. מדוע עפרון מסכים למכור לאברהם את המערה, אם יש בה אור כזה גדול?
7. מדוע עפרון מזכיר גם את השדה כשאברהם בכלל לא ביקש את השדה, אלא רק מערה?
8. הסבר מה זה שאדה"ר היה מסתתר במערה כמו דג שנקרה גילדא? מה זה שאברהם הוא כמקיים את האדם הראשון?

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams