1. הסבר עפ"י ר' יוסי (קפא) מהו ש: "פיה פתחה בחכמה ותורת חסד על לשונה"?
2. מהו ב' של בראשית וכיצד זה קשור לאברהם ולמידת החסד?
3. אילו ב' פתיחות יש של הנוקבא?
4. מה החלוקה בין דיבר לקול, בין הנקבה לזכר, ומדוע מכאן גם אפשר להסיק שיש אני משותף ודרכו עובדים הרבה דברים בחיים?

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams