שאלות חזרה ויצא ע-עב
1. מהי שלמות הכסא דווקא ביהודה?
2. מהו המושג "ותעמוד מלדת" דווקא ביהודה? מדוע הודתה לה' דווקא ביהודה?
3. מאיזה צד היה נדמה שיששכר וזבולון הם בעולם הפירוד? כיצד ניתן להבין שהם דווקא באצילות?
4. מה תפקיד בני השפחות ב-י"ב השבטים?
5. יוסף ובנימין שנולדו מרחל שהיא מלכות דעולם התחתון הם הצדיקים – הסבר תפקיד כל אחד מהם ומדוע זקוקים אנו לשניהם?
6. מדוע עיקר הקושיה לגבי עולם הפירוד הוא דווקא על בנימין וכיצד ניתן לפעול שלא יהיה בן-אוני אלא בנימין?
"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams