שאלות חזרה חלק יג א'תלח-א'תלט
1. עפ"י איזו הבחנה מתבררים כלים מבי"ע בפרצופי אצילות? וכיצד הבחנה זו מסבירה את בחינת הלבושי מוחין דמלך הדעת, שנתקנו בראש דא"א?
2. אילו ב' מיני כלים יש בכל מדרגה? וכיצד זה נוהג בראש דא"א? אגב כך הסבר כיצד זה קשור לבחינת השיערות.
3. מהו "עמר נקי", וכיצד הוא מבטא את בחינת הם דצלם דשיערות, ומיהם כנגדו הל-צ דשיערות?
4. הסבר את השאלה והתשתובה שבאות ה'.
5. מיהם ד' בחינות הדעת?
6. מהם ב' המיעוטים בעקבות צמצום ב' ומדוע בביטולם ע"י אור ע"ב ס"ג מתבטלים בחינת ם-ל-צ?

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams