שאלות חזרה א'שלג-א'שלד
1. כיצד נו"ה דעתיק קשורים לגל' ומו"ס?
2. מה הקשר בין השערות לבירור המלכים שנשברו בעולם הנק'? ומדוע אגב כך השערות הם התיקון האמיתי להחיות המלכים?
3. מדוע רק מלכי ישראל הם התיקון של המלכים שנשברו ולא מלכי הגויים?
4. מהם התיקון הרביעי השישי והחמישי?
5. הסבר את החלוקה לשערות רישא שהם דינים למצח והתפוחים הפנויים משערות בצד הפנים, ושערות הזקן שהם חסדים, ואת הקשר שלהם לתיקון נה"י דעתיק בבחינת התיקון הרביעי החמישי והשישי.

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams