שאלות חזרה עג-עה
1. מהו הקשר בין תפילה, שועה ודמעה לגר, תושב ואבות?
2. מה הקשר בין תפילין של יד, לילה, תפילה דמיושב, כריעה, נקבא לבין יום, תפילה דמעומד, זקיפה וזכר?
3. מדוע צריך לחבר בין תפילה דמיושב לתפילה דמעומד? על מה זה מצביע מבחינה נפשית?
4. מהן ד' אמות שצריך להיות לאדם המתפלל ומדוע רק מ-ג' צדדים ולא מפניו?
5. מדוע אל לו לאדם להתפלל מאחורי רבו? וכיצד מושך עליו מידת הדין הקשה אם כן מתפלל אחר רבו? כיצד זה קשור שחייב להתפלל בלי שיהיה דבר מפסיק בינו לבין הקיר?

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams