שאלות חזרה סד-סו
1. מה ההבדל בין המתים בחו"ל למתים בארץ?
2. מה המובן שהנשמות עומדות בפני הקב"ה צורות צורות?
3. מהו המצב שחרפת עמו יסיר כיצד זה נוהג בגוף אחד?
4. מדוע גוף של יהודי שפרחה נשמתו מטמא באהל ולעומת זאת גוף של גוי שיצאה ממנו נפשו אינו מטמא באהל?
5. מדוע אסור להידבק באשה מעכו"ם?
6. מדוע אברהם מתפלל על אליעזר למרות שהשביע אותו? אגב כך מדוע מתעקש שדירתו של יצחק תהיה דווקא לידו?
"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams