שאלות חזרה א'שכז-א'שכח
1. סכם את התיקון השלישי ובמה הוא שונה מהותית מ-ב' התיקונים הראשונים (מהאיזה מלכות דעתיק תיקון זה)?
2. מהו תיקון הרביעי? כיצד הוא יכול להיות מושפע מנצח הוד שהם למטה ממקום הלבשת ראש דא"א?
3. מה מחלק והיכן רואים חלוקה זו בין ם' ו-צ' של כל מדרגה?
4. אילו ב' בחינות ישנן בכל מקום של נצח והוד? מתי ג' בחינות?
"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams