1. אלו ב' תיקונים ראשונים עושה עתיק בא"א?
2. למה משמשת בוצינא דקרדינותא במוחא סתימאה?
3. באיזו מלכות משמש א"א לצורך זיווג, ומדוע אינו משתמש בזיווג במלכות דצ"א שיש לו במוחא סתימאה?
4. מה הקשר בין עצם הלוז לבוצינא דקרדינותא?
5. מיהי המקור לכל הבירורים ומדוע?
6. מה הבדבל בין צד הימין של המוח לצד השמאלי? מה התפקיד של כל אחד מהם? ומהו שילובם האמיתי והנכון?

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams