שאלות חזרה א'שיג-א'שיד
1. מדוע השוני ב-ג' בחינות העצמות שבגלג' דא"א הוא רק בניקוד ולא באותיות המילוי?
2. כיצד תנוקד ומדוע הבחינה הראשונה שהיא כניסת ה-צ' דצל"ם לבחינת ם' ד-ם' דצל"ם?
3. כיצד תנוקד ומדוע הבחינה ה-שנייה שהיא כניסת ל' ד-ם' דצל"ם?
4. כיצד תנוקד ומדוע הבחינה ה-שלישית שהיא כניסת ם' ד-ם' דצל"ם?