שאלות חזרה בזהר מג-מה:
1. האם הנשמה היא זכר או נקבה? הסבר ונמק.
2. מה הם שמונה וארבעים טיפות המנטפים מעדן העליון ומה הוא אותו עדן העליון?
3. מה הוא עפ"י הכ' כאן "מלאה הארץ דעה את ה'"?
4. מה שואלים מלאכי השרת על הנשמה העולה מהגוף החרב?
5. מה עונות הנשמות לפי ר' יוסי?