שאלות חזרה א'רלט-א'רמ
1. אילו ב' מיני חלב מתפשטים מדדי האישה ובאיזה דרך מקבלים ב' הדדים?
2. על מה מורה כל אחת מהמציאויות הבאות:
א. העוביות בפרצוף.
ב. המילוי בפרצוף לבדו.
ג. השם הפשוט עם המילוי.
3. מדוע עד ט' שנים ויום א' מפנה האמא אחוריה לאבא? ומה זה מורה על הארת החכמה?
4. מה ההבדל ומה דומה בין שדי רפה לשדי דגוש?
5. מה נותן כל אחד מהיסודות דאו"א בזיווג פב"פ ועפ"י הבנה זו, הסבר מה חסר במצב הקטנות כשהזיווג הנ"ל פב"פ אינו מתקיים?
6. על מה מורים וכיצד חשבונם של ג' בחינות ע"ב שמקבל הז"א במצב של הגדלת הקטנות מ-ב' שנים עד ט' שנים? אגב כך הסבר מדוע נחשב לבחינת גבורה.