שאלות חזרה קכא-קכג
1. מהי כניסה לכור ההיתוך – אילו ב' רצונות חייבים להיות באדם כדי שיתקיים כור היתוך זה?
2. מהם ב' הזיכוכים כדי להגיע לכסף שלם?
3. מהם ג' המפתחות הנמצאים בידו של הקב"ה אילו נתנו לאליהו ואיזה נלקח ממנו?
4. מה ההסבר לכך שהבורא ית' יורד לנקום במצרים שהם מזוהמים יותר מכל אומה? בעוד שלאשור שלח מלאך והם הרי בני שם, שהיה עובד ה'.