שאלות חזרה א'רטו-א'רטז
1. מהו פירוש הא' בחלוקה בין פנמיות לחצוניות?
2. מהו פירוש הב' בחלוקה בין פנמיות לחצוניות?
3. מהו פירוש הג' בחלוקה בין פנמיות לחצוניות?
4. הגדר על מה סובב כל אחד מהפירושים?
5. ערוך בטבלה מסודרת את הדברים השונים והנבדלים בין ג' הפירושים.
6. מדוע לדעתך אומר שהפירוש ה-א' הוא אמיתי יותר מהפירושים האחרים? הבא ג' נימוקים לדבר.
7. על איזו ק"ש מדבר באות רכ"ח, ומדוע יש לשייכה לפנמיות?
8. הבא דוגמא מהחיים לכל אחת מג' החלוקות, לפי מובנן. (הולדה, היא הולדת מעשה ממחשבה).