שאלות חזרה א'רט-א'רי
1. מה מוסיף פרצוף היניקה לפרצוף העיבור ובאיזה סדר?
2. מה השוני בין פרצוף העיבור לפרצוף היניקה אם בכל אחד יש חג"ת נה"י?
3. הסבר ונמק עפ"י גובה קומה מדוע פרצוף העיבור הופך להיות חיצון לפרצוף היניקה?
4. מהיכן נובע השוני בסדר שאנו רואים שפרצוף שיוצא קודם הוא בפנימיות הפרצוף שיוצא לאחוריו? בעוד שכאן פר' העיבור שיוצא לפני פר' היניקה נמצא בחיצוניות של פר' היניקה?
5. כיצד יש לחלק למשל את העיבור יניקה ומוחין לעבודת האדם בתורה ומצוות (הלכה מידות ומצוות)? הסבר, הרחב, נמק ותן משל.