שאלות חזרה צא-צג
1. מה הסדר של פרצופי אצילות מחזה ולמעלה ומחזה ולמטה בדרך הקדושה ובדרך הטומאה ומדוע?
2. הסבר מדוע מבחינה נפשית היראה קודמת לאהבה?
3. מדוע כאשר מבקשים אהבה דהיינו חסדים מגולים טרם יראה, דהיינו חסדים מכוסים זה מזיק לעולמות ולאדם?
4. על מה מצביעה העובדה שכ' על הבכירה ולא ידע בשכבה ובקומה מלא עם ו' ובצעירה חסר?
5. מהיכן לומדים שאברהם החשיב את לוט? ואם החשיבו מדוע לא ביקש עליו רחמים בתחילה ובסוף?