שאלות חזרה א'קפט-א'קצ
1. מה מיוחד בפרצוף ז"א דאצילות יותר משאר פרצופי אצילות?
2. מה הרבותא בז"א יותר משאר פרצופי אצילות שהרי גם הם יצאו בקטנות קודם שיצאו בגדלות?
3. מדוע אנו לומדים את הכלל שהכלים דפרצוף עליון שנזדככו ונתרוקנו מאורותיהם המה נעשו כלים לפרצוף התחתון באופן מיוחד לעולם אצילות? הרי זה נוהג גם לעולם א"ק.
4. מדוע אומר שעולם הנקודים לוקח כלים מנקודות דס"ג ולא מטעמים?
5. איזו חלוקה ישנה בכלים דנקודות דס"ג שלוקח אצילות ביחס למה שקרה בעולם הנקודים ובנקודות דס"ג?
6. מה ההבדל בין כלים דפנים וכלים דאחור בעולם הנקודים? ואם קיים הבדל ביניהם מדוע נשברו גם הכלים דפנים?
7. מה מבטיח שבעולם התיקון, לאחר שז"א לקח את הכלים דפנים, שלא ישברו שוב כמו שהיה בעולם הנקודים?
8. האם הבחי' שלאחר צ"ב מתנהגות באופן שונה בתכלית מהתנהגות ד' בחי' דאו"י? הסבר מדוע?
9. מה נשאר במדר' לאחר צ"ב? (ג' הבחנות). ומהי ההבחנה מתוך הג' שמביא כאן?
10. מהו ההבדל העקרוני בין כח"ב לזו"ן, וכיצד הבדל זה גורם לחסדים להקרא בשמות שונים מכח"ב תו"מ, לחג"ת נ"ה?
11. מיהו העצם של ז"א, ומיהן בחינות ההתכללות שבו?
12. מדוע הלבוש וההיכל נפרדו והיו למקיפים בד' בחי' דאו"י? (מה גרם באי-שלמות של תפי' הנברא את עצמו לצאת משלמות הכח"ב תו"מ, לבחי' שלמות הניתנת בהקפה?)
13. *עפ"י התשובה בשאלה ו', כיצד יוכל אי פעם הנברא לפעול או לתפוס את בחי' העצם שלו, אם הוא יצא לבחי' מקיף?