שאלות חזרה א'קפא-א'קפב
1. מה ההבדל בין צלם דאבא לצלם דאמא הבאים לצורך ז"א?
2. מה ההבדל בין צ' דצלם לל"ם דצלם?
3. מה ההבדל בין ק"ש דערבית לבין ג' ק"ש האחרות?
4. מה ההבדל בין ק"ש דיוצר לבין ג' ק"ש האחרות?
5. מהן ב' מיני גדלויות, ובאיזה גיל נעשה כ"א מהן?
6. כיצד מתיישבת הקושיה, שמצד א' מדבר איתנו על שנים שעוברות ומצד ב' מדבר על זמני התפלה?
7. מה ההבדל בין ק"ש דיוצר לבין ברכת אבות?